Logo Conservatorio de Vitoria

Conservatorio de Música
"Jesús Guridi"
Musika Kontserbatorioa

logoFacebook945 28 24 00

ARá DÚO Kontzertua 20:30etan Areto Nagusian

ARá DÚO Kontzertua 20:30etan Areto Nagusian

ARà bikotea Espainiako panoraman dauden musikarik bizi eta sormendunetako biren


topaketaren ondorio da, hain zuzen, Núria Andorrà, Bartzelonan bizi den perkusionista, eta Alessandra


Rombolà, Madrilen kokatutako fl auti sta italiarra.


ARà osatzen duten biak interpretatzaile akti boak dira musika garaikidearen panoraman


eta hainbat proiektutan egin dute lan arti sta gonbidatu gisa, bai taldeetan bai bakarlari modura,


Espainian eta Espainiati k kanpo.


Interes komun sakona dute, alegia, interpretatzeko parti tura irekiak eta/edo grafi koak,


esperimentazio ozena eta inprobisazio librea. Bikotearen lana ozentasun berriak aztertzean oinarritzen


da, bai beste konpositore batzuekin elkarlanean bai inprobisazio libre, parti tura grafi ko


edo aurreti k egituratutako inprobisazio formen bidez. Biak dira kontserbatorioko irakasleak eta


hainbat proiektu didakti kotan dihardute, hala nola Ganbera Musika Garaikidea eta Inprobisazioa.


Núria Andorrà, perkusioa/percusión


Alessandra Rombolà, txirulak/fl autas


JOAN BAGÉS Y RUBÍ. LHC


Txirula baxua eta perkusioa/Flauta baja y percusión


INGAR ZACH. Superfi cies**


Txirula, objektuak eta perkusioa/Flauta, objetos y percusión


IGNACIO BACA LOBERA. Signal/Signo**


Txirula, objektuak eta perkusioa/Flauta, objetos y percusión


JANUIBE TEJERA. L’ Utopie de la Toupie


Txirula eta perkusioa/Flauta, objetos y percusión


LUIS DE PABLO. Promenade sur un corps


Txirula bakarrik eta perkusioa ad libitum/Flauta sola y percusión ad libitum


NURIA ANDORRÀ. Confl icto


Txirula, objektuak eta perkusioa/Flauta, objetos y percusión


**Estreno mundial


**Lehen aldiz joko da munduan